Heikot GSM-yhteydet ja tv-kanavien näkyvyys Honkajoella

Kirjallinen kysymys KK 1074/2013
Linkki alkuperäiseen asiakirjaan

Esityksen sisältö

Muualla Suomessa huippunopeiden 4G-yhteyksien kysyntä ja rakentaminen kasvaa, mutta Honkajoella odotellaan yhä edes kohtuullisia GSM-yhteyksiä ja televisiokanavien katselumahdollisuuksia. Matkapuhelinoperaattoreista vasta Elisa on investoinut Honkajoen katvealueelle uusinta teknologiaa. Mutta koska alueen 3G-verkkokaan ei toimi kuuluvuuskarttojen lupaamalla tehokkuudella, Elisan ponnistus ei riitä yksin nostamaan Honkajoen GSM-yhteyksiä kohtuulliselle tasolle muiden operaattoreiden sekä yleisen huonon kuuluvuuden osalta.

Myös television huono näkyvyys on Honka­joella ollut esillä jo vuosien ajan. Keskustankaan alueen kotitalouksissa television lähetykset eivät näy moitteettomasti, vaikka Digitaan on oltu yhteydessä asiasta. Esimerkkinä toinen satakuntalainen kylä, Niinisalo, keräsi Digitalle 50 kuntalaisen adressin saamatta siltikään asianmukaista tutkimusta alueen lähetysten heikon laadun johdosta. Maaseudun mittakaavassa 50 kotitalouden katvealue voi olla hyvinkin laaja, koska kyseessä on enimmäkseen harvaan asuttua seutua ja omakotitalotontteja.

Mikäli kuuluvuutta ja näkyvyyttä heikentävät maaston puut ja mäet, olisi mastojen korottaminen tai tukiasemien lisääminen toteutettava asian ja kohteen vaatimalla tavalla.

Olen tehnyt edellä mainituista asioista kirjalliset kysymykset jo 23.11.2011 ja 9.3.2012.

Joutsenlahti Anssi /ps

Mitä hallitus aikoo tehdä Honkajoen huonojen GSM-yhteyksien ja television näkyvyyden parantamiseksi, että kunnan asukkaat ovat samanarvoisia maksamansa puhelinliittymän toimivuuden suhteen ja että Digita selvittää ja korjaa tv-kanavien näkyvyyttä?

Asunto- ja viestintäministeri Viitanen Pia

Toimiva puhelin- ja internet-liittymä on viestintämarkkinalaissa määritelty niin sanotuiksi yleispalveluiksi eli palveluiksi, jotka jokaisella on oikeus saada vakituiseen asuinpaikkaansa. Nopeudeltaan yhden megan (Mbit/s) laajakaistayhteys on määritelty tällaiseksi yleispalveluksi. Se riittää internetin peruskäyttöön. Kuten edustaja Joutsenlahden 23.11.2011 tekemään kirjalliseen kysymykseen annetussa vastauksessa todetaan, teleyrityksille ei ole lainsäädännössä asetettu velvoitteita parantaa matkaviestinverkon kuuluvuutta yleisesti tietyllä alueella. Sen sijaan Viestintävirasto voi puuttua asiaan, jos tiettyyn vakituiseen asuinpaikkaan ei ole saatavilla vähintään yhden megabitin (Mbit/s) internet-liittymää. Tämän vuoksi niiden honkajokisten, jotka eivät vakinaiseen asuinpaikkaansa onnistu hankkimaan toimivaa, kohtuuhintaista tietoliikenneliittymää, tulee tilanteen korjaamiseksi olla yhteydessä Viestintävirastoon.

Myös perustasoista huomattavasti nopeam­pien, kymmenien megabittien (Mbit/s) laajakaistayhteyksien saatavuus Honkajoella ja muualla Suomessa paranee lähivuosina uusien taajuus­alueiden ja uuden 4G-tekniikan käyttöönoton ansiosta. Valtioneuvosto on 21.11.2013 myöntänyt DNA:lle, Elisalle ja TeliaSoneralle toimiluvat uudelle, 800 megahertsin taajuusalueelle, joka soveltuu erittäin hyvin 4G-verkkojen kustannustehokkaaseen rakentamiseen haja-asutusalueille. Toimilupiin sisältyvät väestöpeittovelvoitteet varmistavat sen, että nopeita matkaviestinverkkoyhteyksiä on jo muutaman vuoden kuluttua tarjolla suuressa osassa maata ja että verkot vuosikymmenen loppupuolella kattavat jo lähes koko väestön. Katvealueilla matkaviestinverkon kuuluvuutta on mahdollista parantaa myös lisäantenneilla. Näiden asentamiseen ja käyttöön on saatavissa ohjeistusta Viestintävirastosta.

Siirryttäessä digitaalisiin televisiolähetyksiin haluttiin varmistaa, että valtakunnalliset peruskanavat ovat kaikkien saatavilla. Kanavanippu A, jossa lähetetään Yleisradio Oy:n lähetyksiä kattaa yli 99,9 prosenttia väestöstä. Vastaava kattavuus on myös kanavanipulla B, jossa välitetään esimerkiksi MTV3:n ja Nelosen lähetykset. Maanpäällisen lähetysverkon ja satelliittijakelun lisäksi edellä mainittuja televisiokanavia välitetään kaikissa kaapelitelevisioverkoissa. Kanavanippuihin A ja B myönnetyissä ohjelmistoluvissa edellytetään, että lähetykset ovat vastaanotettavissa koko maassa. Luvanhaltijalla on kuitenkin oikeus vaikeissa vastaanotto-olosuhteissa täydentää maanpäällistä lähetysverkkoa vaihtoehtoisilla lähetysten jakelutavoilla. Käytännössä tämä merkitsee satelliittijakelua. Televisiotoimijat ovat luoneet katvealueilla asuville vapaaehtoisen palvelukokonaisuuden, jotta lähetysten vastaanottaminen satelliittivälitteisesti muodostuisi kohtuuhintaiseksi. Salauksen purkavan maksuttoman kortin ohella katvealueella asuvan on mahdollista hankkia satelliittilähetysten vastaanottamiseen tarkoitettu laitteisto (digisovitin ja satelliittilautasantenni asennustarvikkeineen) normaalia hintaa huomattavasti halvemmalla. Häiriötapauksissa paikallinen antenniurakoitsija määrittää parhaan vastaanottoantennin paikan ja suunnan. Jos televisiokuvaa ei silti saada näkyviin, urakoitsija voi kirjoittaa kentänvoimakkuusmittauksiin perustuvan lausunnon. Lausuntoa vastaan Digita voi myöntää asiakkaalle edellä kuvatun satelliittivastaanotinpaketin. Tällä hetkellä edellä mainitut laitteet sisältävän katvealuepaketin hinta on 60 euroa. Edullisen hinnan mahdollistaa se, että sekä Yleisradio Oy että kaupalliset toimijat omalta osaltaan kattavat merkittävän osan katvealuepaketin kustannuksista palvelun tarjoajalle. Asennuskustannukset tulevat paketin hankkijan katettaviksi, ellei laitteistoa asenna itse.

Käsittelyt

  • Vireilletulo

  • Pöydällepano

  • Käsittely päättynyt