Harrasteilmailun turvaaminen Tampereen seudulla

Kirjallinen kysymys KK 1050/2014
Linkki alkuperäiseen asiakirjaan

Esityksen sisältö

Suomen valtion ja Tampereen kaupungin välillä vuonna 1977 solmitussa Pirkkalan lentokenttää koskevassa sopimuksessa sovittiin kohdassa 14. Härmälän kentän luovuttamisesta Tampereen kaupungin omistukseen. Ehdoissa on määritelty, että Tampereen tulee omalla kustannuksellaan järjestää harrasteilmailua varten muu sopiva lentopaikka kaupungin läheisyydestä.

Sopimuksesta lähtien Teiskon lentokenttä Tampereella on toiminut mm. purjelentäjien toimipaikkana harrasteilmailijoille Tampereella. Nyt Teiskon kentän toimija on kilpailutettu ja kilpailutuksen on voittanut Tampereen Vauhtipuisto. Teiskon lentokentälle ei kuitenkaan ole enää kilpailutuksen jälkeen haettu lentopaikan ylläpitolupaa eikä Teiskossa ole enää tästä syystä toimivaa harrasteilmailun lentopaikkaa.

Harrasteilmailun toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi Tampereen seudulla olisi tärkeää varmistaa Teiskon lentokentän jatkuvuus, koska korvaavaa kenttää lähistöllä ei ole saatavilla. Teiskon kenttä on toiminut merkittävänä harrasteilmailun koulutus-, harjoittelu- ja kilpailupaikkana.

Satonen Arto /kok

Kuinka aiotaan varmistaa, että harrasteilmailuun toimintaedellytykset turvataan Tampereen seudulla myös tulevavisuudessa?

Liikenne- ja kuntaministeri Risikko Paula

Suomen valtion ja Tampereen kaupungin välillä 7.4.1977 solmitussa Pirkkalan lentokenttää koskevassa sopimuksessa sovittiin kohdassa 14 Härmälän kentän luovuttamisesta Tampereen kaupungin omistukseen. Ehdoissa on määritelty, että Tampereen tulee omalla kustannuksellaan järjestää harrasteilmailua varten muu sopiva lentopaikka kaupungin läheisyydestä.

Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen palvelu- ja maanvuokrasopimus kilpailutettiin syksyllä 2014, sillä lentokentän pitoluvan haltija Tampereen Ilmailuyhdistys ry ilmoitti luopuvansa lentokentän pitoluvasta 1.11.2014 alkaen.

Tampereen kaupungin selvityksen mukaan kaupunki ja Tampereen Vauhtipuisto ry allekirjoittivat ilmailu- ja moottoriurheilukeskusta koskevan palvelusopimuksen ja alueen maanvuokrasopimuksen 19.12.2014. Allekirjoitettu palvelusopimus edellyttää, että Tampereen Vauhtipuisto ry tarjoaa olosuhteet ilmailuharrastukseen sen entisessä laajuudessaan vertailuvuotena 2013.

Sopimukset tulivat voimaan 1.1.2015. Palvelusopimuksen ja alueen maanvuokrasopimuksen toteutumista seurataan, ja jos sopimuksen ehdot eivät toteudu, voidaan tehty sopimus purkaa. Tampereen Vauhtipuisto ry ei ole kuitenkaan vielä hakenut lentokentän pitolupaa, sillä lentokentän aluetta koskeva ympäristölupa on edelleen Tampereen Ilmailuyhdistys ry:n hallussa. Osapuolet ovat neuvotelleet yhteistyöstä koskien harrasteilmailua Kaanaassa, missä Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskus sijaitsee. Yhteistä näkemystä osapuolet eivät kuitenkaan ole löytäneet.

Kaupunki on esittänyt Tampereen Ilmailuyhdistys ry:lle, että se siirtäisi vastikkeetta hallussaan olevan ympäristöluvan kaupungille. Lentotoimintaa koskevan ympäristöluvan siirto maa-alueen omistajalle selkeyttäsi jatkossa kokonaisvaltaista toimintaa Kaanaassa, koska myös moottoriurheilua koskeva ympäristöluvan haltija on Tampereen kaupunki. Mikäli Tampereen Ilmailuyhdistys ry ei siirrä alueen ympäristölupaa kaupungille, Tampereen kaupunki hakee harrastelentotoimintaa varten uuden ympäristöluvan.

Olennaista asiassa Tampereen kaupungin selvityksen mukaan on se, että Teiskossa on harrastelentotoimintaa varten kaikki lupa-asiat kunnossa seuraavan lentokauden alkaessa. Seuraava lentokauden on arvioitu alkavan huhtikuun 2015 puolivälissä.

Käsittelyt

  • Vireilletulo

  • Pöydällepano

  • Käsittely päättynyt