Sitran toiminta terveydenhoidon yksityistämiseksi

Kirjallinen kysymys KK 104/2010
Linkki alkuperäiseen asiakirjaan

Esityksen sisältö

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto on eduskunnan alainen, "itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskunnan hyvinvointia eduskunnan valvonnassa", kuten Sitra itseään esittelee.

Sitra on toiminut aktiivisesti yhteiskunnan terveyspalvelujen yksityistämiseksi käyttäen tähän julkista rahaa ja toimien yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Sitran terveydenhoidon yksityistämisohjelma on nyt siirtynyt ministeriön hallintaan.

Sitra on ollut osana spekulatiivisessa myynti- ja ostotoiminnassa, jonka kohteena on ihmisten terveys sekä terveyden- ja sairaanhoito. Mukana ovat ulkomaiset pääomasijoittajat, joille Sitra on järjestänyt tuottavan rahastustoiminnan. Rahastuksen kohteena ovat suomalaiset terveyspalveluja tarvitsevat. Oman tuottoprosenttinsa Sitra on ilmoittanut olevan 20 prosentin luokkaa; spekulatiiviset Sitran synnyttämät "tuotteet" ovat julkisuudessa olleiden tietojen mukaan nousseet arvossaan nelikymmenkertaisiksi.

Sitran Terveysrahasto on perustanut yhtiön, jossa mukana on Jämsän kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Pihlajalinna-niminen yksityinen lääkäriasema. Myöhemmin muiden osakkaiden tietämättä Sitra myi osuutensa Pihlajalinnalle, jolla on yhtiöstä 51 prosenttia. Sairaanhoitopiiri ja Jämsän kaupunki syyttävät Sitraa avoimuuden puutteesta ja huonosta tiedottamisesta vaatien Terveysrahastolta 20 000 euron sopimussakkoa.

Julkisuudessa on keskusteltu terveydenhoidon ja sairaanhoidon yksityistämisen eettisyydestä. Lääkärikunnan vanhimman, arkkiatri Risto Pelkosen mielestä ei ole eettisesti oikein, että pörssinoteerattavat yhtiöt ovat mukana terveyden- ja sairaanhoidossa.

Tiusanen Pentti /vas

Onko Sitran terveydenhoidon ja sairaanhoidon yksityistämisohjelma Vanhasen hallituksen linjauksen mukainen,

miten hallitus suhtautuu Sitran Terveysrahaston osakseen saamaan kritiikkiin huonosta avoimuudesta ja

mitä mieltä hallitus on lääkärikunnan vanhimman, arkkiatri Risto Pelkosen käsityksestä, ettei terveyden- ja sairaanhoidon tule olla pörssiyhtiöiden omistuksessa?

Peruspalveluministeri Risikko Paula

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston, Sitran, vuonna 2004 käynnistynyt Terveydenhuollon ohjelma päättyi vuoden 2009 lopussa. Ohjelman tavoitteina oli parantaa asiakkaan asemaa, lisätä toiminnan tuottavuutta ja tehoa sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, hyödyntää uusia teknologioita ja palveluita monipuolisesti sekä kehittää kilpailukykyisiä liiketoimintoja kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Tavoitteet sopivat hyvin yhteen hallitusohjelman hyvinvointipolitiikan ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluinnovaatiohankkeen lin­jausten kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö on ollut Terveydenhuollon ohjelmassa Sitran kumppanina yhdessä monien muiden tahojen kanssa. Sitran Terveydenhuolto-ohjelman ohjauksessa STM ei kuitenkaan ole ollut osallisena, eikä ohjelma ole millään tavoin siirtynyt ministeriön hallintaan. Se on päättynyt.

Sitra on eduskunnan valvonnassa oleva rahasto. Sitran hallintoneuvostona toimivat eduskun-nan pankkivaltuutetut. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen, jonka kuudesta jäsenestä kolmen on edustettava nimettyjä ministeriöitä (VM, TEM, OPM). Sitraa koskevat asiat käsitellään siis suoraan eduskunnan valvonnassa olevissa hallintoelimissä. Valtioneuvosto seuraa, kuinka Sitran hallintoelimet tulevat Terveysrahaston toimintaan suhtautumaan.

Lääkärikunnan vanhin, arkkiatri Risto Pelkonen on julkisuudessa esittänyt mielipiteensä yksityisen terveydenhuollon omistukseen liittyvistä kysymyksistä. Valtioneuvosto arvostaa suuresti arkkiatria lääkärikunnan edustajana ja arvokeskustelijana ja kunnioittaa hänen mielipiteitään myös yksityisestä terveydenhuollosta. Valtioneuvostolla ei kuitenkaan ole tarkoitusta rajata joitain omistusmuotoja pois yksityisestä yritystoiminnasta terveyspalveluissa.

Käsittelyt

  • Vireilletulo

  • Pöydällepano

  • Käsittely päättynyt